Suomen ”kansallinen tiedottaminen” sortovuosista maabrändikomiteaan, kesk. 09.01.2013, 12.00-14.00

Suomi muuttuvassa maailmassa-kurssin opiskelijoille: tässä luentoni slidit.

https://www.dropbox.com/s/9xj83z92ggxtduz/Julk%20diplo%20Suomessa.ppt

Samasta aiheesta vähän luettavaa:

Arndt, R. T. (2005). The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the 20th century. Washington DC: Potomac Books.

Bátora, J. (2005). Public Diplomacy in Small and Medium-sized States: Norway and Canada. Clingendael Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of international Relations “Clingendael.”

Clerc, L. (2007). A Feeling for Justice: French Reactions to the “Finnish Cause” between 1870 and 1917. Journal of Baltic Studies, 38(2), 235–254.

Clerc, L. (2010b). Suomalaiset verkostot ulkomailla sortovuosien aikana. In V. Laamanen & E. Railo (Eds.), Suomi muuttuvassa maailmassa (pp. 76–114). Helsinki: Edita.

Glover, N. (2011). National Relations. Public Diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970. Stockholm: Nordic Academic Press.

Hakovirta, H. (1977). Finland as a “friendly neighbor” and Finland as an “independent Western democracy: an illustrative case study on the problems of image policy. In M. Bonham & M. Shapiro (Eds.), Thought and Action in FOreign Policy (pp. 75–119). Basel, Stuttgart: Birkhäuser Verlag.

Ingebritsen, C. (Ed.). (2006). Small states in international relations. University of Washington Press.

Julkunen, M. (1975). Talvisodan kuva. Ulkomaisten sotakirjeenvaihtajien kuvaukset Suomesta 1939-1940. Helsinki, Forssa: Weilin + Goos.

Koski, A. (2005). Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen valtaresursseina kansainvälisessä politiikassa. Helsinki: Tutkijaliitto.

Lähteenkorva, P., & Pekkarinen, J. (2003). Ikuisen poudan maa, Virallinen Suomi-kuva 1918-1945. Helsinki: WSOY.

Lähteenkorva, P., & Pekkarinen, J. (2008). Idän etuvartio? Suomi-kuva 1945-1981. Helsinki: WSOY.

Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations. London: Palgrave.

Nevakivi, Jukka (1988), Ulkoasiainahallinon historia, 1918-1956, Helsinki, Edita/UM

Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94–109.

Rusi, A. (1987). Kuvatutkimus ja kuvapolitiikka kansainvälisissä suhteissa. Politiikka, (2), 107–119.

Soikkanen, T. (2003). Presidentin ministeriö, Ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella, 1956-1969. Helsinki: Edita/UM.

Soikkanen, T. (2008). Presidentin ministeriö, Uudistuminen, ristiriitojen ja menestyksen vuodet, 1970-1981. Helsinki: Edita/UM.

Szondi, G. (2008). Public diplomacy and nation branding: conceptual differences and similarities ( No. 112). Clingendael Discussion Paper in Diplomacy. Netherlands Institute for International Relations “Clingendael.” Retrieved from http://ts.clingendael.nl/publications/2008/20081022_pap_in_dip_nation_branding.pdf

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s